• tech1
 • tech2
 • tech3
 • tech4
 • tech5
 • tech6
 • tech7
 • tech8
 • tech9
 • tech10
 • tech11
 • tech12
 • tech13
 • tech14
 • tech15
 • tech16
 • tech17

Τεχνολογια

Τεχνολογια

Η DIMAS επενδύει στην τεχνολογία και εκσυγχρονίζει συνεχώς την παραγωγική της διαδικασία με στόχο την βέλτιστη ποιότητα των παραγόμενων αγαθών της, διασφαλίζοντας παράλληλα την ταχύτερη απόκριση στην ζήτηση.

Ενδεικτικά στις εγκαταστάσεις τις εταιρείας λειτουργεί ο ακόλουθος εξοπλισμός:
• 4 Αυτόματες συγκολλητικές μηχανές τεχνολογίας LASER (6 πηγές), για την κατασκευή απορροφητή με συλλεκτική επιφάνεια αλουμινίου.
• 1 Ρομποτική συγκολλητική μηχανή τεχνολογίας ULTRASONIC, για κατασκευή απορροφητή με συλλεκτική επιφάνεια χαλκού.
• 2 Αυτόματες συγκολλητικές μηχανές για την κατασκευή υδροσκελετού.
• 1 Αυτόματη μηχανή πλυσίματος – καθαρισμού του διαφανούς καλύμματος του ηλιακού συλλέκτη.
• 6 Αυτόματες μηχανές κοπής, διάτρησης και διαμόρφωσης της χαλκοσωλήνας για την κατασκευή των Headers και Risers του υδροσκελετού.
• 6 Στραντζοπρέσσες για την διαμόρφωση και κατασκευή των μεταλλικών βάσεων στήριξης ηλιακού συστήματος.