Ποιότητα

με αποδείξεις!

Είναι αποστολή μας να προσφέρουμε στα προϊόντα μας υψηλή ποιότητα και διαρκή αξία, γιατί μόνο έτσι διασφαλίζεται η υγιής
ανάπτυξη της σχέσης μας με τους πελάτες. Εφαρμόζοντας αυστηρό έλεγχο σε όλα τα στάδια παραγωγής, από τη εισαγωγή των πρώτων υλών
έως τη συσκευασία των τελικών προϊόντων, σύμφωνα με το ISO 9001: 2015, διασφαλίζουμε το βέλτιστο προϊόν.

Ως αποτέλεσμα, η ΔΗΜΑΣ συνεργάζεται με τα καλύτερα εργαστήρια πιστοποίησης στον κόσμο,
δίνοντας στους πελάτες μας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για μια μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία.

Η ικανοποίησή σας – το μόνο μας κίνητρο!

Ποιότητα: DEKRA, IQNET, TUV, ELOT, DIN CERTCO

Εργαστήρια: DIMOCRITOS, SPF, CENER, ITW (ARGO, ECO, EVO, SOL), SWT

Πιστοποιήσεις: SOLAR KEYMARK (ARGO, ECO, EVO, SOL), CE, SRCC, DIN GEPRUFT, ISO 9001: 2015, DER BLAUE ANGEL

Πιστοποίηση ελάχιστης απόδοσης : ARGO, ECO, EVO, SOL,NAVI