νέες ιδέες

καλύτερα προϊόντα

Η ΔΗΜΑΣ Α.Ε.Β.Ε.επενδύει πάντα σε νέες τεχνολογίες και ενημερώνει συνεχώς τη διαδικασία παραγωγής της προκειμένου να επιτύχει τη βέλτιστη ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, διασφαλίζοντας παράλληλα ταχύτερη ανταπόκριση στη ζήτηση. Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι εξοπλισμένες με τα εξής συστήματα:
  • 4 αυτόματες μηχανές συγκόλλησης LASER (6 πηγές), για την κατασκευή απορροφητικών επιφανειών αλουμινίου.
  • 1 ρομποτική μηχανή συγκόλλησης ULTRASONIC, για την κατασκευή απορροφητικών επιφανειών χαλκού.
  • 2 αυτόματες μηχανές συγκόλλησης, για την παραγωγή των απορροφητών τύπου HARP.
  • 1 μηχανή καθαρισμού και πλύσης, για το διαφανές γυάλινο κάλυμμα του συλλέκτη.
  • 6 αυτόματες μηχανές διάτρησης, κοπής και μορφοποίησης σωλήνων χαλκού, για την κατασκευή των headers για τους απορροφητές.
  • 6 Υδραυλικές πρέσες κοπής και κάμψης, για την κατασκευή μεταλλικών εξαρτημάτων των δομών στήριξης.